Ми готові запропонувати Вам найкраще!
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА
(044) 233-09-03,  (096) 445-02-80,  ...показати всі контакти...     info@realexpert.ua
Коли немає зв'язку, пишіть на вайбер або телеграм! Посилання у Контактах.
Меню
ГОЛОВНА ГОЛОВНА   КОНТАКТИ КОНТАКТИВас може зацікавити:

Аудит маркетингу: що це і навіщо він потрібен

Картинка зі словом


Що таке аудит маркетингу?

Аудит маркетингу – це незалежний аналіз маркетингової діяльності з метою отримати достовірне та об’єктивне уявлення про становище компанії на ринку; з’ясувати, наскільки компанія конкурентоспроможна; дізнатися можливості для подальшого розвитку.

Маркетинговий аудит допомагає оцінити ефективність та якість роботи відділу продажів загалом і кожного його співробітника зокрема. В окремих випадках, така процедура сприяє розширенню бізнес-середовища. Якщо компанія рекламує та продає свої товари або послуги онлайн, дуже важливо правильно оцінити ефективність інтернет-маркетингу, знайти можливості для удосконалення процедур та збільшення об’єму продажів.

Основні цілі аудиту маркетингу:

 1. оцінка відповідності організації певним ринковим умовам;
 2. підвищення ефективності виробництва, бізнес-операцій маркетингу та продажів, своєчасне виявлення проблемних зон.

Аудит маркетингу – це чудовий спосіб оцінити свій маркетинговий план і дізнатися про те, що працює, а що ні.

Види аудиту

Якщо ви розумієте, що робота маркетингового відділу стала неефективною і безрезультатною, тоді необхідно проводити його аудит, включаючи оцінку персоналу та надійність стратегії. А для того, щоб зробити грамотний аналіз, потрібно знати, яким він буває.

Зовнішній аудит – це аудит маркетингового середовища. Працює як з макросередовищем, так і загальними завданнями компанії. Зовнішній аудит включає аналіз:

 • Ринкових тенденцій – передбачає визначення стадії життєвого циклу ринку і його сегментів, дослідження загальних тенденцій розвитку попиту, прогноз розвитку на найближчі 3-5 років.
 • Цільової аудиторії – завданням цього розділу є сегментація та аналіз цільових груп впливу, виявлення та оцінка факторів, що впливають на прийняття рішення про покупку.
 • Конкурентного середовища – оцінка бар’єрів входу і виходу з ринку, конкурентного оточення, і мотивації конкурентів. Аналіз місця підприємства в конкурентному середовищі.

Внутрішній аудит контролює всі форми діяльності організації. Внутрішній аудит проводиться за наступними параметрами:

 • Аналіз організації маркетингу-аналіз цілей і завдань маркетингової служби, функціональної структури маркетингу підприємства, компетенцій та компетентності працівників, системи мотивації.
 • Marketing – mix-оцінка ефективності роботи інструментів маркетингу (аудит товарної, цінової, розподільної, комунікативної та інших політик).
 • Оцінка роботи структури маркетингу сьогодні-аналіз ефективності маркетингового планування, оперативної звітності та системи контролю виконання поставлених цілей та завдань, а також їх досягнення.

При проведенні контролю маркетингової діяльності організація може скористатися послугами власної служби перевірок або працювати з незалежними експертами. В останньому випадку укладається договір з будь-якої спеціалізованої організацією

Як провести аудит маркетингу

Щоб проводити маркетинговий аудит, необхідно знати основні особливості цього процесу:

 • спрямованість маркетингового аудиту (стратегії, цілі та завдання, рекламна діяльність тощо);
 • незалежність аудитора, його незацікавленість в наслідках перевірки діяльності підрозділу або підприємства (особливо важливо враховувати дану обставину, якщо ви самостійно вирішили провести аудит);
 • системність проведення маркетингового аудиту, акцентованого на комплексі взаємопов’язаних аспектів маркетингової діяльності;
 • періодичність маркетингового аудиту (перевірки повинні бути регулярними).

Маркетинг-аудит допомагає своєчасно змінити або виправити маркетингові стратегії, здійснює значну економію коштів за рахунок скорочення непотрібних витрат і збільшення віддачі від ринку.

Крім всіх названих питань, важливо вирішити також питання витрат на проведення аудиту маркетингового відділу. Для визначення всіх витрат ви повинні повністю перевірити бухгалтерську звітність організації, підрахувати всі доходи і витрати. Далі перерахувати витрати конкретно на маркетингову діяльність, оцінити ефективність роботи і оцінити персонал. І тільки після цього проводити аудит і реструктуризацію.

Залежно від того, який бізнес ви ведете, які товари продаєте і наскільки Вас влаштовує маркетинговий відділ і його робота, можна визначити, на які елементи при перевірці варто робити упор.

Основні етапи маркетингового аудиту

 1. Визначення спрямованості, масштабів, алгоритмів і технологій маркетингового аудиту. На цьому етапі представник компанії та аудитор узгоджують цілі, обсяг, глибину, джерела інформації, формат звіту та час проведення аудиту. Підприємство надає аудитору наявні у нього відомості про стан галузі, створює необхідні умови для проведення інтерв’ю з працівниками. Звіт акцентується на висновках і рекомендаціях щодо вдосконалення маркетингової діяльності.
 2. Збір та аналіз інформації, що стосується оцінюваних аспектів діяльності підприємства. Для мінімізації часу і вартості аудиту розробляється детальний план інтерв’ю (хто, коли, де, кого, з яких питань інтерв’ює). Результати досліджень щодня аналізуються для виявлення нових питань, які можуть розкритися в процесі обстеження. При зборі інформації використовуються відомості, отримані від співробітників обстежуваних виробничих підрозділів, працівників відділу маркетингу підприємства, споживачів продукції, торгових представників.
 3. Оформлення та подання звіту за результатами аудиту. В ході аналізу інформації аудитор також може зустрітися і з замовником підприємства. За пропозицією замовника аудитор обговорює отримані результати і рекомендації з фахівцями підприємства, що займаються вдосконаленням його маркетингової діяльності.

Підбиваємо підсумки

Маркетинговий аудит необхідний: ринок товарів і послуг дуже швидко рухається вперед, змінюючи свої елементи та особливості структури. Через зміни ринку, змінюється і структура ведення бізнесу компанії, а тому застаріває маркетингова стратегія – її треба міняти! В цьому випадку і приходить на допомогу аналіз маркетингової структури організації.

Звичайно, можна самостійно всередині своєї фірми провести таку процедуру, а можна запросити на допомогу професіонала – незалежного експерта. Тоді робота буде неупередженою та глибокою, розглянутою з усіх боків і аспектів.

ГОЛОВНА ГОЛОВНА   КОНТАКТИ КОНТАКТИ
Вас може зацікавити: