Ми готові запропонувати Вам найкраще!
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА
(044) 233-09-03,  (096) 445-02-80,  ...показати всі контакти...     info@realexpert.ua
Коли немає зв'язку, пишіть на вайбер або телеграм! Посилання у Контактах.
Меню
ГОЛОВНА ГОЛОВНА   КОНТАКТИ КОНТАКТИПереоцінка основних засобів

Переоцінка основних засобів

Переоцінка основних засобів і нематеріальних активів проводиться  в основному для підвищення інвестиційної привабливості організації. За Міжнародними стандартами фінансової звітності переоцінка повинна проводитися щорічно, щоб балансова вартість не відрізнялася від ринкової. Рішення про проведення переоцінки активів організація в обов’язковому порядку повинна відбити при формуванні облікової політики. Якщо рішення про переоцінку буде прийнято, слід враховувати, що надалі така переоцінка повинна робиться регулярно, щоб вартість активів, по якій вони відбиваються у бухгалтерському обліку і звітності, істотно не відрізнялася від поточної ринкової вартості.

Переоцінку основних засобів Вам провести просто необхідно у тому випадку, якщо:

 • ринкова вартість активів організації занижена, тоді у разі банкрутства підприємства великий ризик того, що воно “піде з молотка” за копійки;
 • вартість чистих активів за даними бухгалтерського балансу виявилася менше статутного капіталу;
 • потрібно прийняти рішення про збільшення статутного капіталу;
 • ви збираєтеся кредитуватися під заставу Ваших активів;
 • вам потрібно забезпечити гарантії Вашими активами в угодах.

Такий істотний і різнобічний вплив показника вартості активів на різні аспекти діяльності підприємства пояснює пильний інтерес до проблеми оцінки вартості активів як з боку внутрішніх (власників, топ-менеджерів), так і з боку зовнішніх її користувачів (інвесторів, кредиторів), і обумовлює необхідність об’єктивного і достовірного їх встановлення в процесі переоцінки активів. Як правило, переоцінка основних фондів проводиться на початку року і її результати дійсні аж до повторної переоцінки. Вартість тих або інших видів активів, що знаходяться у володінні Вашої організації, періодично падає або піднімаються у своїй ціні. Таким чином, якщо на початок року повторна оцінка показала зниження вартості деяких елементів компанії, то подальші річні виплати в податкові органи пропорційно зменшуються. Якщо ж вартість цих елементів зросла, то це дозволяє отримувати додатковий прибуток, оскільки статутний капітал компанії тепер став більше.

Як показує аналіз, проведення переоцінок основних засобів дуже позитивно позначається на усіх сферах діяльності підприємства:

 • дозволяє привести бухгалтерський облік у відповідність з вимогами національних і Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, отримати достовірну вартість активів;
 • забезпечує ефективне управління розмірами і динамікою амортизаційного фонду – одного з основних джерел власних інвестицій, що направляються на оновлення виробничих фондів;
 • сприяє зростанню довіри до облікової політики підприємства з боку потенційних інвесторів, кредиторів, інших фінансових інститутів (особливо іноземних);
 • дозволяє отримати достовірну величину чистих активів з розрахунку на одну акцію, що є основним інвестиційним показником для акціонерних товариств, що неодмінно позначиться на підвищенні інвестиційної привабливості підприємства.

Наші оцінювачі мають досвід співпраці і узгодження звітів про оцінку з провідними аудиторськими компаніями:

 • Ernst & Young
 • PricewaterhouseCoopers
 • KPMG
 • Deloitte
 • Baker Tilly Ukraine
 • BDO Україна

Будь ласка, звертайтесь!

ГОЛОВНА ГОЛОВНА   КОНТАКТИ КОНТАКТИ