Ми готові запропонувати Вам найкраще!
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА
RUS   UA
 
 

 


Чи є зв’язок між вартістю підприємства та вартістю його основних засобів

Балансова вартість
Балансова вартість

Для отримання більш розгорнутої відповіді на це питання радимо ознайомитися із нашими статтями:

Як визначається вартість акцій або корпоративних прав підприємства.

Який зв’язок між балансовою залишковою вартістю та ринковою вартістю, яку визначає оцінювач.

Експертна оцінка акцій або корпоративних прав в Україні в більшості випадків проводиться в рамках витратного методичного підходу. Це означає, що вартість підприємства визначається як ринкова вартість його активів мінус вартість його зобов’язань. Оскільки залишкова вартість основних засобів, яка фігурує в балансі, не відображає ринкову вартість цих активів, для оцінки підприємства часто проводиться переоцінка основних засобів. Тому РИНКОВА (після переоцінки) вартості основних засобів безпосередньо впливає на вартість підприємства. А ось балансова (або залишкова) вартість основних засобів до ринкової вартості підприємства прямого відношення не має.

Не всі знають, що крім визначення вартості основних засобів в рамках проведення оцінки акцій, переоцінці також підлягають кредиторська і дебіторська заборгованості підприємства. Це пов’язано зі зміною вартості грошей у часі, а також з ризиками неповернення того чи іншого типу заборгованості. Але ця тема вже виходить за рамки даної статті.