Ми готові запропонувати Вам найкраще!
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА
(044) 233-09-03,  (096) 445-02-80,  ...показати всі контакти...     info@realexpert.ua
Меню
ГОЛОВНА ГОЛОВНА   КОНТАКТИ КОНТАКТИКласифікація приміщень по вологості, температурі та запиленості

Класифікація приміщень

Нижче наведено коротку характеристику об’єктів нерухомого майна виробничого призначення. Інформація може бути цікавою зокрема для майбутніх орендарів комунального майна.

Вологість та температура приміщень

Сухими називаються такі приміщення, в яких відносна вологість повітря не перевищує 60%. Такі параметри притаманні більшості об’єктів нерухомості адміністративного призначення.

Вологими приміщеннями називають ті об’єкти, в яких пари або волога, що конденсується, виділяються лише короткочасно в невеликих кількостях, а відносна вологість повітря більше 60%, але не перевищує 75%. Подібні характирестики можуть бути у спеціалізованих об’єктах, наприклад, у пральнях, зокрема у гуртожитках.

Сирими називаються приміщення, в яких відносна вологість повітря перевищує 75% протягом тривалих періодів часу. Прикладом можуть виступати об’єкти, де проводиться господарська діяльність з вирощування таких культур як гриби. Або теплиці для виготовлення широкого спектру культур, які для доброго росту потребують високої вологості повітря.

Особливо сирими приміщеннями називають об’єкти нерухомого майна, в яких відносна вологість повітря близька до 100% (стеля, стіни, підлога та предмети, що знаходяться у приміщенні, покриті вологою).

Спекотними називаються приміщення, в яких під дією різних теплових випромінювань температура перевищує постійно чи періодично (більше 1 доби) +35 °С. Це можуть бути, наприклад, приміщення з сушарками, сушильними та випалювальними печами, котельні. Також в літній період під цей тип можуть потрапляти простори горищ.

Пил та електричний струм

Пиловими називають об’єкти, в яких за умовами виробництва виділяється технологічний пил в такій кількості, що він може осідати на проводах, проникати всередину машин, апаратів тощо. Зазвичай це виробнича нерухомість, де працюють верстати, например, по роботі з деревиною.

Пилові об’єкти нерухомості поділяються на:

 • приміщення зі струмопровідним пилом;
 • приміщення із пилом, що не проводить електричний струм.

Приміщеннями з хімічно чи органічно активним середовищем називаються об’єкти, в яких постійно або протягом тривалого часу містяться агресивні пари, гази, рідини, утворюються відкладення або цвіль. Ці зовнішні чинники можуть зруйнувати ізоляційні матеріали та частини електрообладнання, зокрема ті, які перебувають під напругою.

За небезпекою вибуху або виникнення пожеж приміщення бувають вибухонебезпечними (існує шість класів) та пожежонебезпечними (виділяють чотири класи).

Безпека праці персоналу

Відносно вірогідності ураження персоналу електричним струмом розподіл такий:

 1. Приміщення без підвищеної небезпеки, в яких відсутні умови підвищеної небезпеки.
 2. Приміщення з підвищеною небезпекою, що характеризуються наявністю в них однієї з вказаних нижче умов, що створюють підвищену небезпеку:
  • вогкості або струмопровідного пилу (відносна вологість повітря перевищує 75%);
  • струмопровідних підлог (металеві, земляні, залізобетонні, цегляні і т. п.);
  • високої температури (більше 35 °С);
  • можливості одночасного дотику людини мають з’єднання з землею металоконструкцій будинків, технологічним апаратам, механізмам і т. п., з одного боку, і до металевих корпусів електрообладнання – з іншого.
 3. Особливо небезпечні приміщення, що характеризуються наявністю таких характеристик, які можуть складати дуже високу небезпеку:
  • особливої вогкості;
  • хімічно або органічно активного середовища;
  • одночасно двох або більше умов підвищеної небезпеки.
 4. Місця, де розташовно різноманітне електричне зовнішнє устаткування. Відносно небезпеки ураження людей електричним струмом такі об’єкти являють собою особливо небезпечні території.

ГОЛОВНА ГОЛОВНА   КОНТАКТИ КОНТАКТИ