Ми готові запропонувати Вам найкраще!
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА
RUS   UA
 
 

 


Хто може бути замовником експертної оцінки майна

Для того, щоб отримати відповідь на питання, яке винесено у заголовок цієї статті, варто спочатку визначитися, на якій підставі проводиться незалежна оцінка майна. У Законі України «Про оцінку майна…» зазначено, що експертна оцінка може бути проведена виключно на підставі письмового договору між замовником та оціночною компанією.

Договір на проведення незалежної оцінки майна

У згаданому вище Законі наведена не тільки вимога про обов’язковість укладання письмового договору на оцінку, але й виписані вимоги до особливостей його оформлення. Договори на проведення оцінки можуть бути як двосторонні так і тристоронній. У ситуації із двосторонніми договорами все більш-менш зрозуміло: замовником оцінки майна є власник, орендар, особа, яка діє за дорученням, або інша особа, яка має право користуватися об’єктом оцінки на законних підставах. Тристоронній договір передбачає наявність третьої сторони – платника. Подібні випадки зустрічаються тоді, коли замовник не є власником майна, однак зацікавлений у проведенні його оцінки. Нижче наведені два найбільш розповсюджених приклада, коли на практиці укладаються тристоронні договори:

 • Юридична особа планує взяти в оренду транспортних засіб у фізичної особи. Підприємство не має права бути замовником проведення такої оцінки автомобіля, оскільки на момент укладання договору не має до нього жодного відношення. Отже фізична особа (власник) є замовником оцінки; оцінювач є виконавцем; юридична особа – платником.
 • Потенційний орендар зацікавлений у проведення оцінки нерухомості, яка перебуває у комунальній власності. У більшості випадків замовником все ж таки виступає цей орендар на підставі доручення, виданого йому балансоутримувачем. Але зустрічаються й варіанти проведення такої оцінки через укладення тристороннього договору: балансоутримувач – замовник; орендар – платник.
 • Якщо мова йде про договори на проведення оцінки, варто звернути увагу на ті суттєві положення, які у ньому мають бути зазначені:

 • Назва об’єкта оцінки.
 • Дата оцінки, тобто дата, станом на яку визначається вартість майна.
 • Вид вартості, який визначається оцінювачем (у більшості випадків – ринкова вартість)
 • Мета експертної оцінки або її функція, тобто для чого проводиться ця процедура (нотаріус, суд, банк, бухгалтерія тощо).
 • Хто має право бути замовником експертної оцінки майна

  Згідно ЗУ «Про оцінку майна…», замовниками незалежної оцінки можуть виступати виключно:

 • Власники. Наприклад, при укладенні угоди про купівлю-продаж земельної ділянки, замовити проведення оцінки землі має право лише продавець, оскільки покупець до здійснення правочину не буде мати до об’єкту оцінки жодного відношення.
 • Орендарі або законні користувачі майна на підставі відповідних документів. Орендарі у таких випадках виступають замовниками оцінки на підставі діючого договору оренди. Якщо із орендарями все зрозуміло, то щодо законних користувачів наведено два приклади. Приклад перший – оцінка квартири для продажу. Якщо між продавцем та покупцем укладено попередній договір щодо цього правочину, покупець має право замовити проведення оцінки. Приклад другий – оцінка будинку для оформлення права на спадщину. Зрозуміло, що спадкоємець має право замовити оцінку ще до вступу у законні права щодо власності померлого.
 • Особи, які діють за дорученням власників або орендарів. Найчастіше такими довіреними особами виступають потенційні орендарі нерухомості, яка перебуває у державній або комунальній власності (ми про це згадували вище).
 • Отже, потрібно розуміти, що право бути замовником проведення експертної оцінки має не кожна зацікавлена особа. Часто трапляються випадки, зокрема при проведенні оцінки для пред’явлення у суді, коли зацікавлена особа хоче замовити проведення розрахунку вартості майна саме для того, або оформити або відсудити права на це майно. У таких випадках можуть бути деякі виключення із наведених вище законодавчих норм, але вони у кожної конкретної ситуації розглядаються індивідуально. Будь ласка, телефонуйте!