Ми готові запропонувати Вам найкраще!
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА
(044) 233-09-03,  (096) 445-02-80,  ...показати всі контакти...     info@realexpert.ua
Коли немає зв'язку, пишіть на вайбер або телеграм! Посилання у Контактах.
Меню
ГОЛОВНА ГОЛОВНА   КОНТАКТИ КОНТАКТИОцінка справедливої та первісної вартості основних засобів

Оцінка основних фондів

В нашій основної статті «Оцінка основних засобів» ми писали про те, що вихідними даними для роботи оцінювача є, крім усього іншого, інформація щодо початкової вартості та дати взяття на баланс кожного активу. Проте в бухгалтерській практиці часто виникають ситуації, коли завданням проведення незалежної оцінки є якраз визначення первісної вартості основних фондів. Давайте докладніше розглянемо такі випадки.

Згідно з П(С)БО 7 (Основні засоби) придбані або створені ОЗ зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. В залежності від особливостей надходження основних в ряді випадків необхідно визначити їх справедливу вартість. Згідно з визначенням в стандартах бухгалтерського обліку справедлива вартість – це сума грошей, за яку можлива реалізація активу. Тобто за своєю суттю ця величина нічим не відрізняється від ринкової вартості.

Придбання основних засобів

Найпростіший з точки зору оцінки вартості ОЗ випадок – придбання активів. В цьому випадку первісна вартість складається із суми наступних видів витрат (коротко):

  • суми, сплачені постачальникам продукції або послуг;
  • реєстраційні збори, платежі, мита;
  • ПДВ, якщо він не відшкодовується підприємству;
  • витрати на послуги зі страхування;
  • монтаж і транспортування основних засобів.

У разі придбання основних фондів бухгалтер має всі вихідні дані для проведення оцінки первісної вартості кожного активу, тому наша професійна допомога йому найчастіше не потрібна.

Обмін подібних і неподібних активів

Стандарти бухгалтерського обліку поділяють процедуру оцінки первісної вартості основних засобів залежно від схожості об’єктів, якими обмінюються. В обох випадках у Положеннях фігурує посилання на справедливу вартість, від величини якої необхідно відштовхуватися в процесі визначення первісної вартості. Зокрема зазначено, що вартість отриманого в обмін неподібного активу дорівнює справедливій (ринковій) вартості переданого від нас ОЗ з коригуванням на суму грошей отриману або сплачену за даний об’єкт.

Виходячи з написаного вище, ми раді запропонувати вам свої послуги з визначення справедливої вартості основних засобів при їхньому обміні.

Безкоштовне отримання активів або внесення їх до статутного капіталу засновниками

В обох варіантах безоплатного отримання основних засобів на балансі підприємства вони враховуватимуться з первісною вартістю, що дорівнює справедливій. На практиці в більшості випадків оцінка основних засобів проводиться саме для внесення активів засновниками в статутний капітал підприємств. Якщо перед Вами стоїть саме таке завдання, наша оціночна компанія із задоволення Вам допоможе його вирішити!

Як ми проводимо оцінку справедливої вартості основних засобів

Як ми відзначали вище, справедлива вартість є синонімом ринкової. Тобто вона дорівнює сумі грошових коштів, яку можна отримати за послугу або товар, коли угода відбувається між зацікавленими особами, які мають повну інформацію про об’єкт купівлі-продажу та діють зі знанням справи.

Для визначення справедливої вартості основних засобів оцінювачі орієнтуються на ціни пропозицій подібних об’єктів. В залежності від конкретної ситуації та типу активу, цінність якого необхідно визначити, орієнтуються або на ціни нових об’єктів-аналогів, або вживаного обладнання.

З точки зору особливостей проведення розрахунків вартості активів, оцінювачі виділяють такі основні напрямки діяльності:

Якщо Ви хочете просто для себе зорієнтуватися по ймовірною величиною справедливої вартості того чи іншого активу, можна звернутися за допомогою одного з сайтів безкоштовних оголошень. Оцінювачі часто отримують інформацію з подібних ресурсів, оскільки там можна знайти ціни пропозицій на нерухомість, автомобілі та обладнання (як на нові, так і колишні у вживанні об’єкти).

Безумовно, при проведенні оцінки справедливої вартості основних засобів, спираючись на ціни пропозицій, перед оцінювачем виникає ряд труднощів. Наприклад, якщо орієнтуватися на вартість нового активу, як правильно розрахувати знос і визначити вартість нашого вживаного об’єкта? Якщо ж орієнтуватися на пропозиції об’єктів б/в, то як врахувати особливості їхнього стану та порівняти зі станом нашого активу у грошовому еквіваленті? Крім того, часто виникають ситуації, коли знайти обладнання з необхідними характеристиками та параметрами буває важко (або неможливо) з ряду об’єктивних причин, наприклад, унікальність або моральне старіння та зняття подібних моделей з виробництва.

Проведення оцінки активів є відповідальним завданням, оскільки така робота безпосередньо впливає на податковий облік і може бути перевірена та оскаржена податковою інспекцією. Ми накопичили значний досвід виконання подібних робіт, тому із задоволенням впораємося і з Вашим завданням. Дзвоніть!

ГОЛОВНА ГОЛОВНА   КОНТАКТИ КОНТАКТИ