Ми готові запропонувати Вам найкраще!
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА
(044) 233-09-03,  (096) 445-02-80,  ...показати всі контакти...     info@realexpert.ua
Коли немає зв'язку, пишіть на вайбер або телеграм! Посилання у Контактах.
Меню
ГОЛОВНА ГОЛОВНА   КОНТАКТИ КОНТАКТИРубрика: Оцінка акцій

Оцінка акцій дівіденди

Оцінка акцій – послуга, яка займає особливе місце в діяльності будь-якої оціночної компанії. Її унікальність полягає в тому, що в більшості випадків для проведення такої оцінки цінних паперів оцінювачу необхідно досить глибоко вникнути в бізнес-процеси на підприємстві. На вартість акцій в мажоритарних пакетах впливає величезна кількість факторів, кожен з яких обов’язково необхідно врахувати.

У процесі роботи аналізуються всі дані з балансу підприємства та його звіту про фінансові результати. Тут важливу роль відіграють всі розділи балансу. Особлива увага приділяється необоротним активам ,у тому числі основним засобам, НМА та інвестиціям. Також у ході проведення оцінки акцій необхідно звернути увагу на дебіторську та кредиторську заборгованість підприємства. При цьому часто після переоцінки активів і пасивів результат виходить таким, який в значній мірі відрізняється від номінальних величин.

Крім аналізу майна, майнових прав і зобов’язань підприємства в ході визначення вартості акцій необхідно, як вже зазначалося, вникнути в бізнес-процеси підприємства. Адже, очевидно, категорично неправильно розглядати працюючу компанію, яка генерує прибуток, як просту сукупність активів і зобов’язань. При цьому грамотне складання бізнес-плану та прогнозів розвитку бізнесу – завдання далеко не тривіальні. Вони вимагають від оцінювача та оціночної компанії без перебільшення величезного досвіду проведення подібних робіт.

Наша оціночна компанія має досить великий досвід проведення оцінки вартості акцій. В тому числі для великих міжнародних компаній у ході проведення процедури сквіз-аут (викупу акцій міноритаріїв) або додаткової емісії цінних паперів (збільшення статутного капіталу). Враховуючи, що подібні роботи часто проходять перевірку в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, до питання вибору оцінювача необхідно підходити зі знанням справи.

Тому, щоб надати Вам можливість попередньо самостійно розібратися в питанні, пропонуємо добірку тематичних статей. Ну і, звичайно, з будь-яких питань, пов’язаних з проведенням оцінки акцій, звертайтесь за консультацією до нас!

 

На що впливає номінальна вартість акцій та розмір статутного капіталу акціонерного товариства?

Насправді, такого впливу майже не існує. Однак, для того, аби зрозуміти, чому це так, варто вивчити питання трохи глибше…

Скільки вартує оцінка акцій?

Вартість послуги з визначення вартості майнових прав будь-яких типів залежить від доволі великої кількості факторів. Та ці фактори не завжди є очевидними для замовника.

Оцінка акцій

Послуга з визначення ринкової вартості акцій дуже схожа на оцінку корпоративних прав. Однак, тут, звичайно є свої особливості. Дуже важливо, щоб замовник такої роботи розумів, що не існує прямої залежності розміру оціночної вартості акцій від їх номінальної ціни.

ГОЛОВНА ГОЛОВНА   КОНТАКТИ КОНТАКТИ